Bestyrelsesmøde den 22. august 2022 Haveforeningen Venezuela.


Tilstede, Bo Vitting, Helle Thorsen, Lisbeth Nielsen, Kate Holmegaard, John Kleiner, Lene Jacobsen og Janne Westlund. Suppleant Gitte Jensen.

1. Kort gennemgang af havevandring: 24 haver får i denne omgang en lille hilsen. Færre end sidste gang og en fornøjelse at se de haver der har styr på deres ”ukrudt”.

ALLE henvendelser til haveejere skal Helle have besked om.

Alle byggeri (lovligt/ulovligt) går gennem byggeudvalget og der tages kontakt til haveejere mundtligt.

2. Info vedr. ny vandledning og ekstra stophaner: Hver haveejer skal selv kontakte Nr. Borup maskinstation for at få koblet vand fra stophane til egen ledning.

3. Planlægning af fællesarbejde lørdag den 27. august: Helle har lavet opslag og bestiller mad ved Ole.

Buskryddere på stier samt køre affald – John står for det – 2 til 4 mand + køre affald.

2 mand med trailer og bil til at køre på lossepladsen.

Nedgravning af vandledning – Bo står for det – 6-8 mand med skovle, samt fliser i pissoir

Malerarbejde – Janne sætter malerarbejdet i gang – gerne 4 mand.

Kioskområdet – Lisbeth står for ukrudt ved kiosk.

4. Havetraktor – forsikring: Havetraktor over 12 hestekræfter skal forsikres – Helle undersøger om vores nyindkøbte havetraktor skal forsikres.

5. Brev fra medlem drøftes: I forbindelse med drøftelse fra medlem gennemses kontrakten med Randers Kommune.

6. Forslag til udsmykning af træstub: Ja tak – vi har modtaget et fint forslag fra et havemedlem.

7. Evt: Børnedag i Venezuela: Fin dag – næste år koordineres det så den ikke foregåri Randersugen.

Randersfortællerne vil gerne komme igen til næste år. Det vil vi glæde os til.

8. Haver til salg/solgte haver: Helle orienterede kort herom.