Oversigt over haverne

Luftfoto fra 1983.

Kort over Venezuelas beliggenhed