Bestyrelsesmøde og havevandring mandag den 19. september kl. 17 2022. (Mødet foregår ved Bo)


Bestyrelsesmøde og havevandring mandag den 19. september kl. 17 2022. (Mødet foregår ved Bo)

Deltagende: Bo, John, Lene, Kate og Helle.

Afbud:Janne. (Lisbeth deltog i havevandring)


1. Opfølgning på haver efter havevandring: 24 haver får denne gang et skriv fra os. De fleste steder grundet ukrudt i hæk og p.plads.

2. Opfølgning på møde med have lejer: Der er forepørgsel og tvivl om hvorvidt det er lovligt at have forhøjet p.plads i haverne, Ifølge vores gamle kontrakt med Randers havn og nu Randers kommune er det kun lovligt at hæve haverne med max 20 cm over vejniveau. Vi i bestyrelsen forsøger at få lov af kommunen til at ændre det sådan at det på p.plads er lovligt at hæve niveauet til f.eks. 40 cm, grundet den til tider høje vandstand .

3. Forberedelse til fællesarbejde lørdag den 24. september 10-13 Helle slår opslag op på facebook og i opslagskassen efter mødet og modtager tilmeldinger: Ukrudt omkring kiosk Trailerplads Buskrydde langs grøft ved p.plads Malerarbejde Tage telt ned, hvis vejret tillader Kate John og Helle deltager fra bestyrelsen deltager på dagen.

4. Møde vedr. fælles forsikringer (Helle informerer) Vi er enige om at vi udbreder vores nye tilbud vedr. fælles forsikringer. Det enkelte medlem der ønsker at tage imod tilbuddet kontakter selv forsikringsassurandøren og vores kredskasserer opkræver via havelejen på de medlemmer der ønsker at tage imod tilbuddet. Helle laver opslag snarest.

5. El i kiosk Aftale er lavet med Hornbæk vedr. småting der skal laves.

6. Breve modtaget fra et par have lejere. (Helle) Brevene er gennemgået og Helle vender tilbage til de enkelte medlemmer med svar.

7. Maskiner efter klokken (Bo) Opfordring fra bestyrelsen vedr. brug af maskiner i de tidsrum der nu engang er lovligt. Bestyrelsen foreslår ændring af reglerne vedr samme til kommende generalforsamling. Pt. er reglerne følgende: I tidsrummet 15. maj til 15. september må motor og eldrevne maskiner bruges alle hverdage, lørdage indtil kl 16 og søn- og helligdage mellem kl. 10 og 12. I forbindelse med nødvendigt byggeri kan der søges dispensation dispensation fra ovenstående . Henvendelse til formanden eller bestyrelsen senest 3 dage inden.

8. Helle har udlånt Ternen til skydeklubbens afslutning 22. oktober 2022.

9. Dato for næste møde og hurtig snak om dato for lukning af vandet og afslutningsarrangement. Næste møde er fastsat til mandag den 3. oktober 2022 og havevandring er med særlig fokus på hække og efterfølgende møde hos Kate. Til afslutning af sæsonen laver Ole aspargessuppe kl 13 lørdag den 29. oktober og dette for alle medlemmer. Vi lukker for vandet søndag den 30. oktober kl. kl 11.

10. Haver til salg/Vurderede haver Helle informerer

11. Evt. Ingen punkter drøftet under dette punkt