Venezuelas historie


Østre Enghave blev anlagt i 1941. På daværende tidspunkt var der kolonihaver helt hen til roklubben. Disse haver er blevet opsagt i tidens løb, fordi jorden skulle bruges til noget andet. Det er f.eks. forklaring på, at vej 3 kun har huse på den ene side.


Indmeldelse i Kolonihaveforbundet.

Vores ”tidsregning” går fra 1948, hvor kolonien under navnet Østre Enghave blev meldt ind i kolonihaveforbundet og dermed indlemmet i Randerskredsen. Det skete ikke uden protester fra medlemmerne, og enden på det hele blev da også, at vi opnåede at få en særstatus og dermed bevarede retten til selv at forhandle direkte med kommunen og føre vores eget regnskab. Denne særstatus blev først opgivet i 1999, og vi blev ligestillet med de andre kolonihaver i Randers.


Opsigelse

Kolonien er op gennem tiden blevet opsagt flere gange, men udover at inddrage nogle af haverne har vi da fået lov til at vedblive med at eksistere og kunne fejre 60 års jubilæum i 2008.


Ny lov

I dag er vi takket være en lov, der blev vedtaget i Folketinget i 2001, uopsigelige. Det gælder alle kolonihaver, der er medlem af Kolonihaveforbundet.

Vores koloni har i folkemunde altid heddet Venezuela, så i 1999 tog vi skridtet fuldt ud og tog navneforandring til Venezuela.

Om de enkelte haver

I dag er der 150 haver, hvoraf en dog er inddraget til fælleshave. Det er haven lige bag ved kiosken.

Haverne er i gennemsnit ca. 450 m2. Haverne på vej 7 er de største.

Der er sket meget siden 1948. Husene er ikke længere sammenflikket af alskens genbrugsmateriale, men minder snarere om små huse med isolering, badeværelse, fuldt udstyret køkken, varmt vand i hanerne, TV, computer osv.

Haverne er gået fra at være overvejende nyttehaver til at blive prydhaver, nogle endda blot anlagt med en stor græsplæne med et par buske og træer hist og pist. En stor del af haverne har dog både pryd- og nyttehave.