Østjyllands kreds

Østjyllandkredsen


Kredsen er stiftet 9. december 2014 og hedder Kolonihaveforbundets Østjyllands kreds.


Kredsen består af haveforeninger i Randers, Mariagerfjord, Favrskov, Syddjurs og Norddjus kommuner.


Hvert år indkaldes til et kredsrepræsentantskabsmøde, hvortil alle kolonihaver vælger et antal delegerede. Antallet af delegerede er afhængigt af antal af medlemmer i de enkelte kolonihaver.


På generalforsamlingen vælges en kredsbestyrelse, der sørger for den daglige drift af kredsen.

Kredsen tager sig af de opgaver, der er fælles for alle kolonihaverne:


1. Regnskab for alle haver. Undtaget herfra er Grenå, der selv står for regnskabet.


2. Forhandlinger med kommunen.


3. Godkendelse af byggeansøgninger. Inden kredsen kan give tilladelsen, skal bestyrelsen i det enkelte haveselskabhave godkendt ansøgningen.(For haver, der ligger ned til åen, skal Naturstyrelsen godkende byggeriet, før der kan givestilladelse.).

For Grenå gælder det, at den endelige godkendelse foretages af den stedlige bestyrelses byggeudvalg.

H/F Fjordglimt, Hadsund har deres eget reglement med helt konkrete krav til deres haver.


4. Lejekontrakter med nye lejere.

Inden kontrakten skrives under, skal der foreligge en accept fra bestyrelsen i den haveforening, det drejer sig om.


5. Vurdering og fastsættelse af priser for de enkelte haver.


6. Præmiering af velholdte haver.


7. Udgiver "Havenyt".


8. Kontakt med Storområder og forbund.


Kredskontor

Vestergade 48

Kontortid: Onsdag kl. 17 - 19


Juli kl. 17 - 18.


December, januar og februar kun hver anden onsdag.


Telefon i kontortiden: 86429522


koloniranders@mail.dk

www.kolonihaveforbundet-oestjyllands-kreds.dk


Kredsbestyrelsen har 9 medlemmer.