Spildevandstanken skiftes ud 2010

Op med en ubrugelig tank - ned med en ny tank!

Operationen gik i gang ved otte-tiden.

-Først skulle kloakdæksel og kloakrør op.
-Derefter ankom slamsugeren for at tømme den defekte tank, men da overfladevandet var suget op, var der kun jord tilbage.
-Minigraveren fortsatte gravearbejdet, og endelig nåede man frem til noget, der en gang havde været en tank. Uha,tanken var brast sammen og lå nui flere stykker.
-Låg og bundkunne hver isærløftes op ad en gang,mens restenskulle fjernes i småstykker.
-Da det hele var væk, skulle der gøres klar til den nye forstærkede tank.
-Bunden af jordhullet skulle være jævn og nogenlunde i vater, inden den ny tank blev sænket ned i hullet.
-Tankenskulleikke stå heltlodret, for hvis den stod en smule skævt, kunne der være mere i.
-Der skulle laves et hul i tanken, så spildevandet kunne løbe ind i tanken.
-Afløbsrøret, der kom fra toiletbygningen, skulle saves til og forbindes med tanken.
-Jordhullet skulle dækkes til,
og dermed var toiletbygningenklar til atter at blive taget i brug.