Bestyrelsen i Venzuela haveforening

Bestyrelsens opgaver


Bestyrelsen skal sørge for at alt, hvad der besluttes på en generalforsamling, bliver ført ud i livet.

Ud over det er mange af opgaverne de samme fra år til år. Vejene skal ordnes, bygninger skal holdes ved lige, der skal holdes øje med, at ukrudtet ikke overtager magten i de enkelte haver, at bassinerne ikke bliver for store, at byggereglementet bliver fulgt osv. Bestyrelsen skal udtage de haver, der kan komme i betragtning ved den årlige præmieuddeling.

Bestyrelsen står for fællesspisningen efter vandåbningen og sørger ligeledes for afholdelse af Sct. Hansaften.

Byggeudvalget træder til ved nybyggeri, renovering af gamle huse og større ændringer på fællesarealer.

Daglig drift - udvalg, der tager sig alt det, der vedrører vandforsyning, slamsugning og i det hele taget andre praktiske ting, der skal ordnes.


Kontakt til formanden


Vores formand, Helle har telefontid hvermandag og onsdag fra kl. 16-17.Hun vil ikke nødvendigvis være i sin have i tidsrummet, men til at træffe på telefonen. Her kan der selvfølgelig laves en individuel aftale, hvis det kræves.

Sms og Messenger beskeder er også ok, men overvej venligst tidspunktet for afsendelse. Disse svarer Helle på, når hun kan/eller det passer bedst.


E-mail-adresse

bestyrelsenvenezuela@gmail.com

Bestyrelsens medlemmer

Helle Thorsen - formand

Hertugvejen 26

Tlf: 28153405 Mail: bestyrelsenvenezuela@gmail.com

John Kleiner - Byggeudvalg

Adelsvejen 8

Tlf: 50487837

Mail: bihjok@gmail.com

Janne Westlund

Adelsvejen 10

Tlf: 22479683

Mail: jannewestlund@gmail.com

Lisbeth Nielsen

Grevindevejen 19

Tlf: 20126881

Mail: lisbeth@lisbethn.dk

Palle Juhl
Bådevænget 58
Tlf: 27503810
Mail: pallejuhl2@hotmail.com

Christian Østergaard

Kongevejen 8
Tlf: 42462490
Mail: christianthorsen30@gmail.com